Vad är LTF? Här får du veta mer!


LTF grundades 1975 och är en förening med syfte att "skapa debatt och intresse kring den aktuella lokaltrafiken och trafikpolitiken i dagens samhälle" . Således ägnar vi oss dels åt ett allmänt intresse kring lokaltrafik, för fordon, tidtabeller, linjesträckningar osv.Sedan försöker vi också engagera oss trafikpolitiskt och verka för en bättre lokaltrafik där så behövs.

Vi ger ut tidningen Lokaltrafikmagasinet som kommer ut med 4 nummer per år beroende på hur mycket material som finns att trycka i tidningen och hur mycket pengar vi har att trycka för. Vi ordnar även ett antal medlemskvällar på höst och vår, ungefär en gång i månaden som brukar vara antingen diabildsvisning (möjligen filmvisning) med svenska eller utländska bilder, eller så har vi en diskussionskväll, ibland med en inbjuden talare,
t ex en politiker eller en representant för ett trafikföretag (oftast SL).

Vi anordnar även utfärder då vi åker ut och reser till ett visst mål, eller med nattbuss, eller går en banvallspromenad längs med en viss sträcka, eller så ordnar vi studiebesök vid t ex trafikföretag i närliggande tätorter eller på mer närliggande depåer eller dyligt. Vi har också ett informationsblad som heter LTF-NYTT som kommer ut med jämna mellanrum där våra aktiviteter presenteras.

Låter detta intressant? Vill Du bli medlem i LTF?
Klicka på Bli medlem under tjänster så får Du veta hur det går till.


Senaste flygbladet (PDF-dokument)

Sidan skapades 4 mars 2001 och uppdaterades den 5 febuari 2021 00:09