LTF:s aktiviteter


April 2021– augusti 2021
På LTF:s årsmöte 15 april 2020 kunde vi bara konstatera att de flesta aktiviteter måste ställas in pga Covid-19 med några få undantag, som vi försöker genomföra under stor försiktighet dvs
# Vi undviker högtrafik
# Handtvättar så ofta vi kan
# Hostar och nyser i näsduk (motsvarande).
# Håller 2 meters lucka till alla personer, även LTF-are!
# Stanna hemma om du är krasslig, tillhör riskgrupp eller är orolig! OBS! Vi skickar hem alla, som verkar vara krassliga, men som kanske inte märker det själva.
# OBS Programändringar kan ske med kort varsel, därför obligatorisk föranmälan.
# Denna LTF-policy gäller, tills dess Folkhälsomyndigheten eventuellt meddelar andra instruktioner.MÅNDAGEN DEN 26 APRIL kl. 18.30 LTF:s årsmöte, kvarterslokalen i Bergshamra, Carl Malmstens väg 12, T-Bergshamra. OBS endast för medlemmar i LTF, medlemsskap kan dock lösas på plats.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. LTF-servering, pris 25 kr, stödmedlem fritt. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 12 april, skickas till ordförande Anders Wettemark, Carl Malmstens väg 2, 5 tr. 170 73 Solna, alternativt med e-post till: anders.wettemark@gmail.com  OBS! Ny e-postadress.

Obligatorisk anmälan senast den 22 april till ordföranden på grund av maximalt tillåtet antal deltagare (åtta) i lokalen enligt gällande Covid-19-föreskrifter, tel.  070-593 7463 eller e-post till: anders.wettemark@gmail.com OBS! Ny e-postadress. Deltagande per telefon eller via Zoom erbjuds som alternativ. V.g. meddela vilken form av deltagande, som önskas och ange alternativ, om önskemålet ej kan tillgodoses! OBS! Enligt myndigheternas krav måste vi rekommenderar användandet av munskydd vid deltagande i lokal.

MÅNDAGEN DEN 17 MAJ KL. 10.30. Studium av det överdäckade spåret vid T-Gullmarsplan.
Samling vid norra änden av spår 3 / 4 (LTF-skylt). Vi ska därefter studera vad som händer vid arbetena för en nedgång till Blå linjen. Detta är tänkt att vara ett spontant arrangemang, där var och en bidrar med sina egna kunskaper. Obligatorisk anmälan senast den 13 maj till ordföranden på grund av maximalt tillåtet antal deltagare (åtta) enligt gällande Covid-19-föreskrifter, tel.  070-593 7463 eller e-post till: anders.wettemark@gmail.com Vid fler anmälningar återkommer vi och meddelar en extra tid för dem, som inte fick plats vid den första tiden.

LÖRDAGEN DEN 12 JUNI kl. 10.30 Banvallspromenad längs med Nynäsbanan, Älvsjö-Trångsund. Samling Älvsjö J Vänthall vid Pressbyrån (LTF-skylt). Ciceroner: Mikael Johansson samt Palle Lindblom från Stockholm Nynäs Järnvägars kamratförening. Vi studerar järnvägsminnen, bland annat platserna för nedlagda järnvägsstationer, -hållplatser samt banvaktsstugor. Avslutning i Trångsund, där vi hade tänkt äta en måltid. Obligatorisk anmälan senast den 8 juni till ordföranden på grund av maximalt tillåtet antal deltagare (åtta) enligt gällande Covid-19-föreskrifter, tel. 070-593 7463 eller e-post till: anders.wettemark@gmail.com Vid fler anmälningar än åtta återkommer vi och meddelar en gruppindelning, så att ingen ur respektive grupp har kontakt med någon ur den andra gruppen. Oömma kläder och skodon rekommenderas.

ONSDAGEN DEN 30 JUNI Nattbussutfärd i Söderort. Samlingstid som vanligt runt midnatt.  Obligatorisk anmälan senast den 26 juni till ordföranden på grund av maximalt tillåtet antal deltagare (åtta) enligt gällande Covid-19-föreskrifter, tel.  070-593 7463 eller e-post till: anders.wettemark@gmail.com Vid anmälan meddelas detaljerna beträffande exakt tid och plats.

TISDAGEN DEN 13 JULI Sommarbåtutfärd till Gällnö. Samlingstid och detaljerat program i kommer senare.

FREDAGSKVÄLL I AUGUSTI Ångbåtsresa Strömkajen-Norrtälj
e. Datum och detaljerat program  i kommer senare. 
 


ÖVRIGA föreningar
(LTF:are med vänner är välkomna)


För SJK digitala möten (Zoom) gäller anmäler till sjkstockholm@sjk.se med datum, namn och ort. Så får du länken av dem. Den som har nyhetsbrevet SJK Skåne info får länken automatiskt.

Torsdagen den 15 april kl. 19.00 - SJK Skåne arrangerar. Digitalt möte.
Föreläsare: Björn Petersson, Region Skåne om de infrastrukturförbättringar, som krävs för godstransporter med tåg. Bildspel från kl. 18.30.

Tisdagen den 20 april 2021 kl. 19.00 - SJK Stockholm och SJK Skåne i samarrangemang. Digitalt möte.
Föreläsare:  Thomas Tydal, lokförare med egen sajt på nätet och entreprenör, som utvecklar stödsystem för lokförare om sin verksamhet. Bildspel från kl. 18.30.
 
Måndagen den 19 april 2021 kl 19:00 (Mälarö / Volvo) samt
Tisdagen den 27 april kl 19.00 Volvo / Mälarö, 
SvOf arrangerar Digitalt möte: Volvobussar i Sverige och Mälarötrafiken 100 år. båda ämnena visas vid två tillfällen, men i omvänd ordning vid andra tillfället.  För att delta behöver du ha Microsoft Teams installerat på din dator/telefon/surfplatta, och gå in på en länk som vi skickar ut med e-post. Skriv till aktiviteter@svof.se för länkar eller om du har frågor
För SJK digitala möten (Zoom) gäller anmäler till sjkstockholm@sjk.se med datum, namn och ort. Så får du länken av dem. Den som har nyhetsbrevet SJK Skåne info får länken automatiskt.

Torsdagen den 6 maj 2021 kl. 19.00 – SJK Skåne arrangerar. Digitalt möte. Föreläsare: Jochum Ressel och Jens Möller om tågfärjeförbindelserna från Skåne med en historisk tillbakablick och en bild av dagens och framtidens situation för en säkerställd kapacitet. Bildspel från kl. 18.30.

Torsdagen den 20 maj 2021 kl. 19.00 - SJK Skåne arrangerar. Digitalt möte. Föreläsare: Ossian K Olsson, projektledare på Trafikverket om utredningen av snabbtågssträckan Lund-Hässleholm. Bildspel från kl. 18.30.

Torsdagen den 3 juni 2021 kl. 19.00 - SJK Skånearrangerar. Digitalt möte.
Föreläsare: Jonas Andreasson om ”Hur ska nya Lund C utformas och vart skall den ta vägen? 3 km väster ut, 5 km nordöst ut, 10 m uppåt eller 20 m nedåt? Bildspel från kl. 18.30
.
SJK Skåne planerar för ytterligare ett möte i juni 2021.

Sidan skapades 16 maj 2006 och uppdaterades den 27 mars 2021 12:59