Bli medlem i LTF eller bara prenumerera? 
Här får du veta mer!


Som alla ideella föreningar har vi ständigt behov av medlemmar så vi skulle vara hemskt tacksamma om du gick med i vår förening.

Medlemsavgifter 2023
Medlemsavgift LTF 200 kr, 100 kr vid inträde under andra halvåret.
Minderårig t o m det år man fyller 18 år, 120 kr, 60 kr vid inträde under andra halvåret.
Stödmedlem 370 kr (inkl. fritt fika vid alla aktiviteter med LTF-servering.
 

Avgiften inbetalas till
vår kassör Tore Ericson: Nordea 3270 00 74270, kontots namn Tore Ericson (LTF).
Kontot är inte ett Plusgirokonto men Plusgiro- och kuvertgiroblankett kan användas vid kuvertbetalning från Nordeakonto. Kom ihåg att ange namn och adress som avsändare.
Vid internetbetalning använd ”överföring till andra konton” och skriv ditt namn i meddelanderutan. De fyra första siffrorna är då clearingnummer. 
Ny medlem anmäler även adress och telefonnummer till vår kontaktadress.


För kontaktuppgifter, se kontaktlänken.

Vi tackar för visat intresse.


Företag och föreningar beställer prenumeration på tidningen Lokaltrafikmagasinet genom inbetalning av 200 kronor.

Avgiften för 2023 är oförändrat 200 kr och betalas till
Nordea 3270 00 7427, kontots namn: (LTF) Tore Ericson.

Uppge namn och adress samt prenumeration på inbetalningskortet.

Privatpersoner erhåller tidningen genom medlemskap i LTF.


Adressändringar anmäls till
Lokaltrafikintresserades Förbund
c/o Anders Wettemark
Carl Malmstens väg 2, 
170 73 SOLNA

Alternativt E-post, se kontaksidan.


Exempel på hur tidingen har sett ut:

LTM 3/2000    LTM 1/2007


Sidan skapades 4 mars 2001 och uppdaterades den 12 februarir 2021 05:31