Bli medlem i LTF eller bara prenumerera? 
Här får du veta mer!


Som alla ideella föreningar har vi ständigt behov av medlemmar så vi skulle vara hemskt tacksamma om du gick med i vår förening.

Medlemsavgifter 2024
Medlemsavgiften för 2024 är 200 kr, 100 kr vid inträde under andra halvåret; stödjande medlem (inkl. fritt fika vid alla aktiviteter med LTF-servering) 370 kr.
Minderårig som fyller högst 18 år under året: 120
kr, 60 kr vid inträde under andra halvåret. Avgiften inbetalas till Tore Ericson (LTF) Nordea personkonto 3270 00 7427-0. Kontot är inte plusgiro- konto men plusgiroblankett kan användas vid kuvertbetalning från Nordeakonto. Kom ihåg att ange namn och adress som avsändare.
Vid internetbetalning: Använd ”överföring till andra konton” och skriv ditt namn i meddelanderutan. Ny medlem anmäler även adress till vår kontaktadress (får ej plats i meddelanderutan)


För kontaktuppgifter, se kontaktlänken.

Vi tackar för visat intresse.


Företag och föreningar beställer prenumeration på tidningen Lokaltrafikmagasinet genom inbetalning av 200 kronor.

Avgiften för 2023 är oförändrat 200 kr och betalas till
Nordea 3270 00 7427, kontots namn: (LTF) Tore Ericson.

Uppge namn och adress samt prenumeration på inbetalningskortet.

Privatpersoner erhåller tidningen genom medlemskap i LTF.


Adressändringar anmäls till
Lokaltrafikintresserades Förbund
c/o Anders Wettemark
Carl Malmstens väg 2, 
170 73 SOLNA

Alternativt E-post, se kontaksidan.


Exempel på hur tidingen har sett ut:

LTM 3/2000    LTM 1/2007


Sidan skapades 4 mars 2001 och uppdaterades den 27 november 2023 13:25