Fornlämningar 2019-10-04 21:26

Nya bilder

Diverse

Diverse

2 Bilder

Domarringar

Domarringar

11 Bilder

Fornborgar

Fornborgar

Gravfält

Gravfält

9 Bilder

Gravrösen

Gravrösen

22 Bilder

Hällristningar

Hällristningar

Husgrunder

Husgrunder

7 Bilder

Kyrkoruin

Kyrkoruin

69 Bilder

Runinskrifter

Runinskrifter

571 Bilder

Skeppssättningar

Skeppssättningar

besökare sedan starten 24/10 1997. Varav denna månad: ,denna vecka: och idag: Besökare online: Alla är lika välkomna.